Delenie reproduktorov

...odlíšenie jednotlivých typov...

Nie všetky reproduktory sú rovnaké, líšia sa od seba v závislosti od ich určenia. V základe by sme mohli hovoriť o dvoch deleniach: podľa frekvenčného rozsahu a podľa typu ozvučovaného priestoru. Samozrejme môžeme reproduktory odlíšiť aj podľa fyzikálneho princípu na základe ktorého fungujú.

Delenie podľa fyzikálného princípu (používané)


Elektrodynamické reproduktory
Základom pohonu, a teda tým čo vytvára pohyb membrány je cievka umiestnená v magnetickom poli. Cievka je pohyblivá a je pevne spojená s membránou.
Takéto reproduktory majú veľmi široké uplatnenie jednak vďaka nízkej cene a jednak vďaka tomu že sú použiteľné s veľkými aj malými membránami pri malej aj veľkej výchylke.
Použivajú sa kónické (kužeľové) aj hemisférické membrány a to v priamovyžarujúcej konfigurácii aj so zvukovodom.

Piezoelektrické reproduktory
Používané hlavne tam kde nie sú veľké nároky na kvalitu (kvôli zvlnenej frekvenčnej charakteristike), vďaka veľmi nízkej cene. Pohyb je vytváraný nábojom privedeným medzi dva izolované, no pevne spojené pliešky. V audiotechnike sa väčšinou používaju v spojení so zvukovodom.

Elektrostatické reproduktory
Vodivá membrána v ktorej sa drží konštantný náboj je umiestnená v elektrostatickom poli dvoch vodivých mriežok a jej pohyb je vytváraný zmenou napätia privedeného na mriežky.
Výhodou je väčšia miera linearity ako u elektrodynamických reproduktorov a o rád až dva nižšie skreslenie. Nevýhoda spočíva v náročnejšom budení, keďže na membráne musí byť vytvorený stály potenciál ktorého hodnota je v ráde kilovoltov.

Delenie podľa frekvenčého rozsahu


Basový reproduktor (woofer)
Tieto reproduktory sú určené pre reprodukciu toho nižšieho frekvenčného pásma, jeho spodná hranica teda nie je definovaná, horná môže byť okolo 1kHz. Používajú sa takmer výhradne štandardné kónické elektrodynamické reproduktory. Na výrobu ich membrán sa používajú rozmanité materiály, základným je papier, ktorý je ľahký, jednoduchý na výrobu a zachováva si tvar. Obľúbeným je tiež polypropylén vďaka nízkej cene, výnimočnejšie je použitý kevlar či hliník, alebo papier vystužený sklenenými vláknami, či kompozit.
Priemery sa pohybujú od 16cm do 38cm (15"), výnimočne aj 18", 21" či 24".

Špeciálnym typom basového reproduktora je tzv. subwoofer, ktorý je určený na reprodukciu tých najnižších frekvencií (do 250Hz), takých ktoré človek nie je schopný priestorovo lokalizovať.

Stredotónový reproduktor (midrange speaker)
Používajú sa v troj- a viac pásmových reprosústavách, na reprodukciu pásma blízkeho ľudskej reči. Od basových reproduktorov ich spravidla odlišuje menší rozmer a menšia výchylka. Používa sa elektrodynamický pohon v spojení s kónickou a výnimočnejšie aj hemisférickou membránou.
Používané materiály sú podobné ako u basových reproduktorov, u meničov s hemisférickou membránou sa ale zvykne používať aj textil.

Spojením basového a stredového reproduktora je reproduktor stredobasový, ktorý postačuje všade tam, kde sa nepožaduje nejaký výraznejší výkon v pásme pod 50Hz, hlavne v aparatúrách kde je na reprodukciu nižších pásiem použitý subwoofer.

Vysokotónový reproduktor (tweeter)
Je určený na reprodukciu toho najvyššieho frekvenčného pásma, spravidla od 4kHz vyššie (môže ale samozrejme začínať nižšie). Kónické membrány u elektrodynamických meničov postupne nahradili hemisférické. Pre toto pásmo sa ale používajú aj piezoelektrické meniče. V istých aplikáciách sa pre zvýšenie účinnosti a optimalizáciu smerovosti používajú zvukovody.
Z materiálov sa na hemisférické membrány používa impregnovaný textil, titán alebo mylar.

Širokopásmové reproduktory
Sú spojením všetkých vyššie menovaných, spravidla ale zaostávajú v nižšom aj vyššom pásme, no aj pokiaľ ide o linearitu. Väčšinou ide o kónické elektrodynamické reproduktory s pridanou ďalšou, menšou membránou na reprodukciu vyšších kmitočtov.
Lepším riešením sú koaxiálne reproduktory, u ktorých je do stredu (v lacnejších riešeniach pred stred) stredobasovej membrány umiestnený vysokotónový menič. To prináša radu výhod, hlavne čo sa týka sfázovania.

Nevýhoda zvýšenej nelinearity u širokopásmových reproduktorov sa samozrejme netýka elektrostatických meničov, ktoré sú veľmi vhodné na širokopásmovú reprodukciu. Zaostávajú ale v reprodukcii nižších frekvencií, je teda nutné ich dopĺňať o subwoofer)

Delenie podľa ozvučovaného priestoru


HiFi (High Fidelity)
Cieľom je čo najvernejšia reprodukcia čo najširšieho pásma v bytových priestoroch.
Citlivosť reproduktorov sa pohybuje spravidla v oblasti od 87-93dB/1W/1m, elektrické výkony v desiatkach až stovkách wattov. Impedancie reproduktorov sú v rozsahu 4-8Ohm, u basových reproduktorov sa uprednostňuje výchylka pred plochou kvôli zvyčajným priestorovým obmedzeniam

PA Public Address
Určené sú pre reprodukciu vo veľkých resp. otvorených priestoroch, prioritou je čo najvyššia citlivosť, preto sa napríklad u basových reproduktorov používa takmer výhradne papierová membrána s textilným či papierovým vlnkovaným zavesením. Citlivosť basových a stredobasových reproduktorov bez ozvučnice sa pohybuje od 95-99dB/1W/1m, vysokotónové meniče (výhradne nepriamovyžarujúce) idú s citlivosťou bežne nad 100dB.
Používané elektrické výkony siahajú od stoviek wattov až po kilowatty.

AutoHiFi
Ako z názvu vyplýva, ide o audiotechniku určenú pre tie najmenšie priestory - automobily.
Ide o najrozmanitejšiu skupinu, keďže existuje viac typov užívateľov - niektorí chcú kvalitu (SQ) - pre skupinu týchto platí o reproduktoroch takmer to isté ako u klasického HiFi.
Ďalší chcú vizuálny efekt a na zvuku v skutočnosti až tak nezáleží - pre tých ťažko definovať skutočné vlastnosti reproduktorov, podstatné sú len prapodivné farby a tvary a niekedy až absurdné konštrukcie reproduktorov (najobľúbenejší je gigantický záves a maličká membrána, čo ide proti logike).
No a poslednou skupinou sú tzv. tlakári, ktorým ide len o čo najvyššiu hladinu akustického tlaku (SPL). V podstate jediným na čom záleží je basový reproduktor, u ktorého je v domnienkach obvyklých používateľov najdôležitejší príkon ktorý reproduktor znesie a samozrejme výchylka. V skutočnosti je ale nemenej podstatným aj činiteľ kvality reproduktora, ktorý musí byť vhodný pre tento účel (a teda spravidla nevhodný do použitej ozvučnice).
Príkony reproduktorov v autohifi sa môžu pohybovať od stoviek wattov u SQ až po kilowatty, resp. v extrémnych prípadoch až po desiatky kilowattov u SPL, impedancie sú 4 ohmy a menej, u niektorých reproduktorov špeciálne určených pre SPL to môže byť len 0,5 Ohmu keďže s nižšou impedanciou je možné použiť cievku s väčším priemerom a taktiež je možné zo zosilňovača získať vyšší výkon. Membrány sú najčastejšie vyrábané z polypropylénu, u vysokotónových reproduktorov z textilu. Výnimkou samozrejme ale nie je ani papier či rôzne kompozity.