Zloženie reproduktora

...popis jednotlivých častí reproduktora...

membrána (cone)- kmitaním vytvára zvuk Býva vyrobená z materiálov ako papier, plasty alebo napríklad z uhlíkových vlákien, v prvom rade musí byť pevná (preto je vhodný kužeľovitý tvar, ak by membrána pri kmitaní nedržala tvar, pri vytváraní zvuku by vznikalo skreslenie) a ľahká - pohyb ľahšej membrány sa dá lepšie kontrolovať. Aj napriek rôznym poverám je jedným z najlepších parametrov papier pre svoju tvarovú stálosť aj pri relatívne nízkej hmotnosti. Najneutrálnejší na zvuk je zas hliník.
Súvisiace parametre: Mms, Sd, Vas, fs

zavesenie (surround)- drží membránu povoľuje membráne voľné kmitanie, no zároveň kmitanie tlmí a vymedzuje pohyb membrány. Býva vyrobené z papiera, gumy alebo textilu. Zmenou tuhosti sa dajú meniť vlastnosti reproduktora, tuhšie zavesenie znamená menší ekvivalentný objem a teda spravidla aj menší pracovný objem. Väčšie zavesenie umožňuje väčšiu výchylku, zároveň ale môže uberať z plochy membrány, čím zmenšuje účinnosť reproduktora. Preto je lepšie orientovať zavesenie skôr na výšku ako na šírku.
Súvisiace parametre: Cms, Rms, Vas

strediaca membrána (spider)- vystreďuje membránu jej úlohou je zabezpečiť, aby membrána kmitala len v smere osi reproduktora. Taktiež ovplyvňuje poddajnosť zavesenia. U niektorých reproduktorov je strediacich membrán viac.

nosič cievky (former)- drží vinutie cievky.
Na formeri je navinutá cievka, teda cievku nesie. Vyrába sa v prevažnej miere z hliníka, v niektorých prípadoch aj z kaptonu, prispieva k chladeniu cievky.
Súvisiace parametre: Rms

cievka (voice coil)- vytvára premenlivé magnetické pole, ide o základ pri vytváraní sily, ktorá kmitá membránou, ak cievkou prechádza prúd, v jej okolí sa vytvára magnetické pole, ktoré reaguje na magnetické pole vytvárané permanentným magnetom. Vyrába sa z medi, vo veľmi výnimočných prípadoch z hliníka, od jej vyhotovenia závisí maximálny príkon reproduktora. Výkonnejšie reproduktory potrebujú väčší prierez cievky (aby vydržala väčšie prúdy), čo znamená jej väčšiu dĺžku. Dĺžka sa potom môže prejaviť buď vo väčšom priemere vinutia cievky, alebo vo väčšej výške vinutia (poprípade na oboch). U autohifi je bežnejšie cievku navíjať skôr na výšku, čím sa zvýši maximálna lineárna výchylka. Bežné priemery vinutia sú 2" u lacných repro, 2,5" u výkonnejších až po 3". Najväčším priemerom používaným u autohifi je pravdepodobne 4" u reproduktorov s príkonom idúcim k desiatke kW. U PA sa používajú priemery až do 6".
Súvisiace parametre: Re, Le, Bl, Xmax

magnet- vytvára permanentné magnetické pole
Je druhou podstatnou súčasťou pohonu reproduktora, v súčasnosti sa najviac používajú feritové magnety, u ktorých ich "sila" závisí od ich priemeru, nie je teda podstatné ako hrubý je magnet (v princípe sa používa vždy skoro rovnako hrubý kus feritu, no niekedy sú prilepené dva na seba - hlavne kvôli možnosti väčšej výchylky). Iným prípadom sú neodýmové magnety, ktoré dovoľujú vytvoriť veľký magnetický tok pri malej veľkosti magnetu, teda sa výrazne zníži hmotnosť, no súčasne sa taktiež zoslabia chladiace schopnosti, jednou z úloh magnetického systému je totiž aj chladenie cievky. Výnimočne sa stretneme aj s elektromagnetmi.
Súvisiace parametre: Bl

pólové nástavce (pole plugs)- sústreďujú magnetický tok
Ich úlohou je sústrediť magnetický tok permanentného magnetu do vzduchovej (magnetickej) medzery, v ktorej sa nachádza cievka. Býva vyrobený z magenticky mäkkého materiálu. Keďže sa nachádza veľmi blízko k cievke, prispieva k jej chladeniu. Na výkonnejších reproduktoroch sú v ňom otvory, ktoré majú za úlohu usmerňovať tok vzduchu okolo cievky, čo prispieva k jej chladeniu. U reproduktorov nad 100W je bežné odvrtanie diery cez stred zadného pólového nástavca, pre väčšie príkony sa vŕtajú diery do zadného pólového nástavca, resp. do predného u extrémnych reproduktorov.
Súvisiace parametre: Bl, Xmax, Xmech

kôš- drží celý systém pohromade
U lacných reproduktorov je vyrobený z oceľového plechu, u drahších kúskov je zo zliatiny, zaručí sa tým vyššia pevnosť a teda aj odolnosť celého reproduktora. Pre lepšie chladenie cievky v ňom môžu byť otvory medzi strediacou membránou a vrchným pólovým nástavcom.

Prachovka/Vrchlík (dustcap)- chráni cievku
Zakrýva oblasť vzduchovej medzery, bráni prachu aby sa dostal medzi cievku a pólové nástavce, to by totiž spôsobilo drhnutie cievky, čo by spôsobovalo pazvuky. Otvor v membráne, ktorý vrchlík zakrýva je potrebný pri vystreďovaní membrány v procese kompletovania reproduktora. Dobré je, ak vrchlík zaberá čo najmenšiu plochu, zároveň je ale dobré aby zakrýval prívody k cievke. Jeho tvar by mal byť taktiež čo najodolnejší voči deformácii

Pripojovací terminálslúži na pripojenie kábla, ktorým privádzame do reproduktora signál Býva prevedený buď vo forme spájkovacích očiek, alebo pružinových/skrutkovacích terminálov

Prívodný drôtprepája terminál s cievkou, prenáša signál z prívodného kábla do cievky reproduktora


Vychytávky u reproduktorov:

pólový nástavec (phase plug)- odráža vyššie tóny vyžarené vnútornou časťou membrány (vyššie tóny vzhľadom na tie produkované membránou celkovo, v skutočnosti ide skôr o stredné tóny). Pri klasickej konštrukcii sa totiž tieto tóny vyžarujú do jedného bodu (ohniska), kde kolidujú, čím vzniká skreslenie. Pólový nástavec ich odrazí, čím sa dosiahne čistejší prednes reproduktora a teda samozrejme aj lepšia čitateľnosť stredných tónov produkovaných reproduktorom. Býva vyrábaný z hliníka (takto dokáže ešte aj pomáhať pri odvádzaní tepla. Je pevne spojený s pólovým nástavcom, nekmitá teda spolu s membránou.


odvŕtaný pólový nástavec (vented pole piece)- ide len o vyvrtanú dieru cez pólový nástavec. Dnes sa s týmto môžeme celkom bežne stretnúť u mnohých subwooferov, hlavne u tých do áut a všeobecne u tých, ktoré by mali zvládať výkony nad 100W. Ide vlastne o to, že týmto otvorom sa pri kmitaní pretláča vzduch z oblasti cievky, čo zaručuje jeho lepšiu výmenu s okolitým vzduchom a teda väčšie prípustné prúdové zaťaženie cievky. Priemer tohto otvoru samozrejme závisí od priemeru pólového nástavca, ktorý je zas prispôsobený priemeru cievky. Napr. u reproduktora Beyma Power 12, ktorý má priemer cievky 10cm je priemer tohto otvora približne 4cm. Častokrát býva zakrytý sieťkou alebo mriežkou aby cez tento otvor nevnikli do priestoru cievky nečistoty.